Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesAlgemene Ledenvergadering 15 maart 2017
 Jaco Bernasco  BELANGRIJK NIEUWS  558x gelezen

Aan de leden van de

Tennisclub Vriezenveen

 

 

 

 

 

 

                                                                                              22 februari 2017

 

 

Beste leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de TCV. De vergadering vindt plaats op woensdag 15 maart a.s. om 20.00 uur in de kantine van de TCV aan de Boerhaavelaan.

 

De agenda:

 

1.                  Opening

 

2.                  Ingekomen stukken

 

3.                  Notulen vorige vergadering (te lezen op de website www.tennisclubvriezenveen.nl)

 

4.                  Evaluatie van het afgelopen jaar door de voorzitter

 

5.                  Financieel verslag van de penningmeester

 

6.                  Verslag kascommissie

 

7.                  Benoeming nieuwe kascommissie

 

8.         Begroting seizoen 2017

 

9.         Benoeming nieuwe voorzitter

 

10.       Benoeming nieuwe penningmeester

 

11.       Rondvraag en sluiting

 

 

 

Namens het bestuur,

maandag 20 februari 2017, 20:36 uur

Algemene Ledenvergadering 15 maart 2017

Aan de leden van de

Tennisclub Vriezenveen

 

 

 

 

 

 

                                                                                              22 februari 2017

 

 

Beste leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de TCV. De vergadering vindt plaats op woensdag 15 maart a.s. om 20.00 uur in de kantine van de TCV aan de Boerhaavelaan.

 

De agenda:

 

1.                  Opening

 

2.                  Ingekomen stukken

 

3.                  Notulen vorige vergadering (te lezen op de website www.tennisclubvriezenveen.nl)

 

4.                  Evaluatie van het afgelopen jaar door de voorzitter

 

5.                  Financieel verslag van de penningmeester

 

6.                  Verslag kascommissie

 

7.                  Benoeming nieuwe kascommissie

 

8.         Begroting seizoen 2017

 

9.         Benoeming nieuwe voorzitter

 

10.       Benoeming nieuwe penningmeester

 

11.       Rondvraag en sluiting

 

 

 

Namens het bestuur, Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 BELANGRIJK NIEUWS
 Nieuwe website www.tennisclubvriezenveen.nl
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams